Impresum

Vlastník média
Porr a.s.
Dubečská 3238/36
CZ – 100 00 Praha 10
 
Redakce
Ing. Jana Beranová
Dubečská 3238/36
CZ – 100 00 Praha 10
T +420 606 635 070
jana.beranovaporr.cz


Zápis v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze, Oddíl B, Vložka 1006
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vyloučení odpovědnosti
Porr a.s. věnoval velkou péči datům prezentovaným na této webové stránce. Informace poskytované na této webové stránce jsou pravidelně kontrolovány a aktualizovány. I přesto se mohou data mezitím změnit. Porr a.s. nepřejímá žádnou záruku nebo garanci za aktuálnost, správnost a úplnost těchto informací. Neručí v žádném případě za bezprostřední, konkrétní škody nebo následné škody, nebo ostatní škody jakéhokoli druhu, které by vznikly z jakéhokoli důvodu také v souvislosti s nepřímým nebo přímým použitím informací uvedených na této webové stránce. Toto platí také pro všechny ostatní webové stránky, na které jsou uvedeny odkazy z této webové stránky.