Certifikáty

Certifikát systému řízení kvality, životního prostředí a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci (IQ Net)
Certifikát systému řízení kvality, životního prostředí a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci (SQS)
Doklad odborné způsobilosti – příloha certifikátu

 

Certifikát jakosti při svařování podle ČSN EN ISO 3834-2:2006
Certifikát - provádění ocelových konstrukcí (třída provedení EXC4)
Osvědčení o shodě řízení výroby – Konstrukční stavební ocelové dílce a sestavy

 

Osvědčení podnikatele – stupeň utajení „DŮVĚRNÉ“
Osvědčení o akreditaci – zkušební laboratoř

     

Cerfitikát LEED ACCREDITED PROFESSIONAL
Petra Zdeňková