25.04.2017
PORR přesvědčila v roce 2016 opět zvýšením svých výkonů a hospodářského výsledku

Zleva Hans Wenkenbach, COO | Karl-Heinz Strauss, CEO | Christian B. Maier, CFO © PORR AG/APA-Fotoservice

 
 

- Nárůst objemu výroby na 3.925 mil. eur, tj. +11,4 %
-
Zvýšení EBT o 12,3 % na 91,1 mil. eur
-
Stav zakázek dosahuje částkou 4.804 mil. eur rekordní úrovně
-
Pozitivní výhled na obchodní rok 2017
 

 
 
 

 

 
 
Vídeň, 25. dubna 2017 – Společnost PORR pokračovala na své úspěšné cestě také v roce 2016. Navzdory složitým rámcovým podmínkám dokázala opět dosáhnout nových rekordních hodnot v objemu výroby, hospodářském výsledku a stavu zakázek. Objem výroby ve výši 3.925 mil. eur vzrostl meziročně o 11,4 % – více než 87 % připadalo na domovské trhy Rakousko, Německo, Švýcarsko, Polsko a Česko. Naprosto nejdůležitějším trhem, na kterém PORR realizovala více než polovinu celkového objemu výrobu, přitom zůstalo Rakousko. Výrazné zvýšení vykazuje německý trh, kde se společnosti PORR v minulých letech podařilo etablovat se jako spolehlivý partner německého průmyslu. 
 
„Od roku 2011 sázíme důsledně na naši strategii inteligentního růstu, se kterou jsme velice úspěšní. Jako přední stavební koncern bodujeme na svých domovských trzích a v roce 2016 se nám podařilo dosáhnout nejlepšího výsledku v dějinách naší společnosti,“ vysvětluje Karl-Heinz Strauss, CEO PORR AG. „Na projektových trzích jsem díky našim speciálním kompetencím v oblasti infrastruktury žádaným partnerem. Navíc neustále zkoumáme potenciál atraktivních nových cílových trhů. Při všech aktivitách zůstáváme nadále věrní naší zásadě: Hospodářský výsledek je důležitější než objem.“
 
Vynikající stav zakázek
 
Vedle objemu výroby se zvětšuje také stav zakázek. Objem aktuálních zakázek vzrostl v bilančním roce o 4,9 % a dosáhl částky 4.804 mil eur, což je nový rekord. Objem nových zakázek byl částkou 4.150 mil. eur o 2,6 % vyšší než v předchozím roce. K nejdůležitějším novým zakázkám patří dálniční úsek D4/R7 - obchvat Bratislavy na Slovensku, fotbalový stadion Al Wakrah v Kataru, administrativní budova Europaallee Curych (stavební úsek F) pro Švýcarské spolkové dráhy a první zakázka na tunel v Norsku. Nordland Fylkeskommune/Statens vegvesen zadala společnosti PORR zakázku na výstavbu 5,5 km dlouhého úseku silnice č. 17 v provincii Nordland.
 
Hospodářský výsledek je výrazně vyšší než loni
 
V souladu s vývojem výkonů došlo i k výraznému nárůstu výsledku. Hodnota EBITDA se v bilančním roce zvýšila o 12,9 % na 187,3 mil. eur. Hodnota EBIT činila 100,1 mil. eur, což je dokonce meziroční nárůst o 14,0 %. Díky zlepšení struktury provozních nákladů se podařilo zvýšit výsledek před zdaněním (EBT) na 91,1 mil. eur, což je v porovnání s předchozím rokem zvýšení o 12,3 %. Daňový náklad, jehož podíl se oproti minulému roku mírně zvýšil, vedl k menšímu nárůstu hospodářského výsledku koncernu o 9,5 % na částku 66,8 mil. eur. Bilanční suma ve výši 2.360 mil eur převýšila loňskou hodnotu i přes podnikatelskou akvizici a rozšíření obratu pouze o 2,5 %. Zvýšení majetkových hodnot bylo kompenzováno redukcí likvidních prostředků. Net-cash-position zůstala částkou 53,3 mil. eur opět výrazně pozitivní.
 
Atraktivní dividendová politika
 
Výsledek na jednu akcii stoupl o 10,4 % na 2,23 eur. Vzhledem k pozitivnímu ekonomickému vývoji společnosti navrhne představenstvo PORR AG na valné hromadě 23. května 2017 za uplynulý hospodářský rok dividendu ve výši 1,10 eur na akcii s nárokem na dividendu. Ve srovnání s předchozím rokem to znamená navýšení o 10,0 %. V roce 2016 činila výše dividendy na akcii s nárokem na dividendu 1,00 eur. V loňském roce PORR  navíc vyplatila jednorázovou mimořádnou dividendu ve výši 0,50 eur.
 
Výhled
 
Téma, kterým se bude společnost PORR v roce 2017 zabývat ještě intenzivněji než dosud, je pokračující digitalizace stavebnictví. V rámci „Roadmap 2020“ společnost optimalizuje všechny procesy na cestě ke „stavění bez papírů“ (Building Information Modeling).
Na základě vysoké hospodárnosti a velice dobrého stavu zakázek spolu s velmi dobrými výnosy za uplynulý rok a nadprůměrně dobrou likviditou v celé branži může představenstvo PORR i pro běžící obchodní rok 2017 předpokládat další zvýšení výkonů a hospodářského výsledku.
 
Podrobnosti k vývoji podnikatelských aktivit v České republice
 
V Česku bylo v roce 2016 dosaženo objemu výroby 164 mil eur., což je mírné zvýšení oproti předchozímu roku (loni 157 mil. eur). Objem aktuálních zakázek 72 mil. eur vyl nižší než v předchozím roce (88 mil. eur). V oblasti inženýrských staveb byla získána zakázka na sanaci dálnice D7, Praha-Knovíz, 3. stavební úsek. Česká republika, na jejímž trhu PORR působí plošně, plánuje v příštích letech rozsáhlé investice do infrastruktury. Tato skutečnost vytváří spolu se soukromými investičními aktivitami v pozemním stavitelství pozitivní prostředí pro další rozšíření podnikatelských aktivit společnosti PORR v Česku.

 
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
 
Christian B. Maier
CFO
PORR AG
T +43(0)50 626-1009
M +43(0)664 626-1009
commsporr-group.com

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43(0)50 626-1001
M +43(0)664 626-1001
commsporr-group.com


Sandra C. Bauer
Vedení PR | mluvčí koncernu
PORR AG
T +43 (0)50 626-3338
M +43 (0)664 626-3338
commsporr-group.com

Jiří Římánek
rimanek.jirigmail.com
T +420 777 124 879