26.11.2017
PORR získal certifikaci pro svůj systém Compliance Management

PORR získal certifikaci pro svůj systém Compliance Management

 
Vídeň, 27. listopadu 2017 – Jako první rakouská společnost kotovaná na burze získal PORR tři certifikáty pro svůj systém Compliance Management: Kromě rakouské normy „ONR 192050“ splňuje tento stavební podnik rovněž požadavky mezinárodně platných norem „ISO 19600“ a nového „protikorupčního systému řízení ISO 37001“. Certifikace, vystavená společností AUSTRIAN STANDARDS, platí pro společnosti PORR AG a PORR Bau GmbH. Rovněž všechny dceřiné společnosti PORR jsou řízeny na základě jednotných standardů, platných pro celý koncern.

 
Certifikace podle národních a mezinárodních standardů byla dokončena: Compliance Management System společnosti PORR obsahuje všechna opatření pro prosazení vnitřních směrnic a zajištění chování v souladu se zákony. Kontrolují se oblasti jako korupce, kartelové právo, interní kontrola emitenta registrovaných cenných papírů a rovněž mzdový a sociální dumping.
 
Již před lety vytvořila společnost PORR pro své pracovnice a pracovníky v jednotlivých oblastech podniku jasné směrnice, na základě kterých se mohli rozhodovat a bezpečně jednat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. V uplynulých letech byly Compliance směrnice postupně integrovány do všech dokumentů.
 
Nová, celosvětově platná norma ISO 37001 „Anti-Bribery Management Systems“ byla odsouhlasena roku 2016. V Rakousku je PORR prvním stavebním koncernem, který byl schopen tuto normu uplatnit, protože patří i z mezinárodního hlediska k vedoucím podnikům v této branži. „Byl to pro nás velmi naléhavý úkol. PORR si je vědom své odpovědnosti jakožto koncern s velkým vlivem na společnost“, říká generální ředitel společnosti PORR Karl-Heinz Strauss a zdůrazňuje: „U nás není pro korupci místo.“
 
 
S dotazy se prosím obracejte na:
 
Sandra C. Bauer

Vedoucí oddělení podnikové komunikace | mluvčí koncernu
PORR AG
T +43 50 626-3338
M +43 664 626-3338
sandra.bauerporr.at