Speciální zakládání staveb

V rámci speciálního zakládání staveb realizuje společnost kotevní práce. Díky technologickým možnostem užívaných vrtných souprav lze tyto prvky budovat prakticky v jakýchkoliv geologických podmínkách. Podle účelu se kotvy provádí v trvalém nebo dočasném provedení lanové, tyčové, popřípadě zavrtávané.
 
Nejrozšířenější způsob hlubinného zakládání staveb představují v současné době piloty. Nabízíme pažené vrtané piloty, nepažené vrtané piloty, vrtané piloty CFA a drapákem hloubené piloty za současného dopažování hydraulickým stolem.
 
Hojně využívanou metodou, především pro podchycování sousedních objektů při budování stavebních jam v městské zástavbě, je trysková injektáž. Metoda je šetrná k stávajícím objektům a jejím využitím se minimalizují rizika jejich poškození. Díky škále použitelných vrtných souprav od mini po ty největší, lze tyto práce provádět jak ve sklepech stávajících domů, tak i s použitím velkých souprav dosahovat hloubku vrtů do 30 m.
 
Budování stavebních jam je v současnosti velice rozšířeným tématem při výstavbě moderních center. Pro budování svislých pažících konstrukcí jsou využívány a naší společností nabízeny technologie jako podzemní železobetonové stěny, záporové pažení, pilotové stěny, převrtávané pilotové stěny, stěny zhotovené ze sloupů tryskové injektáže a mikropilotové stěny. Pro zachycení vodorovných sil jsou tyto konstrukce doplněny podle požadavku statického návrhu kotvením v jedné či více úrovních.
 
V těžko dostupných terénech a stísněných prostorách městské zástavby, popřípadě ve sklepích stávajících budov, jsou díky nízkým nákladům na prostor a zařízení staveniště nejvíce využívány mikropiloty. Obvykle jsou užívány při zakládání novostaveb, realizaci mikropilotových stěn, sanacích sesuvů, sanacích a zesilování mostních konstrukcí, zesilování základů v rámci rekonstrukce budov a budování ochranných deštníků při ražbě tunelů.
 
Jako náhradu pilotového či mikropilotového založení lze použít beraněné piloty - HLV. Při budování hloubkových stavebních jam a ve specifických podmínkách i jako základové konstrukce nacházejí bohaté uplatnění železobetonové podzemní stěny. Na stavbách pro ochranu životního prostředí, pro zakonzervování stávajících skládek, úpravu proudění podzemních vod apod. jsou s úspěchem využívány těsnící stěny. Tenké těsnící stěny jsou efektivní technologií pro těsnění skládek, těsnění svahovaných stavebních jam anebo, a toto je v poslední době hojně využíváno, pro těsnění říčních hrází.
 
Hřebíkování zemin
je metoda vyztužení rostlé zeminy zavrtávanými nebo, do cementovou směsí vyplněných vrtů, vkládanými hřebíky. V kombinaci s vyztuženou vrstvou stříkaného betonu se používá pro sestupné budování zářezů, odkopů, stavebních jam.
 
Injekční práce slouží ke zpevňování nebo utěsňování zemin, hornin a stavebních konstrukcí a jsou nedílnou součástí provádění kotev, mikropilot, hřebíků a dalších speciálních prací (např. těsnění vrtů). Pro injektáž převážně používáme stabilní cementové směsi.
 
Při statickém zajišťování porušených budov anebo v rámci prováděných rekonstrukci se kombinují různé technologie speciálního zakládání staveb. Nabízíme též zajištění stability svahů. Díky dlouholetým zkušenostem z oblasti zakládání staveb a širokému spektru nabízených technologií jsme schopni našim partnerům nabídnout poradenství, návrhy technických řešení, optimalizaci stávajících návrhů i zpracovávání variantních návrhů a to ve všech stupních projektové dokumentace včetně realizační. Ve snaze uspokojit speciální požadavky našich zákazníků, jsme připraveni navrhovat a realizovat i nestandardní řešení založená na mnohaletých zkušenostech našich projektantů a techniků ze strojního oddělení a na špičkovém a rozsáhlém strojním a technologickém zázemí koncernu.

Kontakt:
Ing. Petr Zvěřina (vedoucí pobočky Speciální zakládání staveb)
T +420 602 536 312
petr.zverinaporr.cz